Emosi
Tidak pandai aku bermadah puja,
tetapi tatkala engkau bertanya apa itu emosi,
hatiku menjawab ini.


___Emosi itu ialah;
yang bisa berubah jadi apa pun bila di sentuh.


Pabila engkau dirusuh ia bergetar,
pabila engkau takut ia menggeletar,
pabila engkau marah ia berputar,
pabila engkau mencinta ia mekar,
pabila engkau gembira ia menyambar,
pabila engkau dikhianati ia pecah kekar.


Demikianlah ia.


😉إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا

"Sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah."

[Surah Al-Ma'arij 17 : Ayat 19]______
Muhd Iqbal Samsudin
El-Abbasiya, Cairo, Egypt.
1818, 110117
Mengenali Syeikh Abdullah Siddiq Al-GhumariDaripada tulisan guruku yang mulia, Syeikh Husni Ginting (http://allangkati.blogspot.com)Nama lengkap dan kuniyah

Nama lengkap beliau adalah Syeikh as-Sayyid Abu al-Fadhl Abdullah bin Muhammad bin Muhammad ash-Shiddiq bin Ahmad bin Muhammad bin Qasim bin Muhammad bin Muhammad bin Abdul Mukmin al-Ghumari ath-Thanjibin Muhammad bin Abdul Mukmin bin Ali bin al-Hasanbin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Abdullah bin Isa bin Sa`id bin Mas`ud bin al-fudhail bin Ali bin Umar bin al-Arabi bin `Alal bin Musa bin Ahmad bin Daud bin Maulana Idris bin Idris al-Akbar bin Abdullah bin al-Hasan al-Mutsanna bin Imam al-Hasan bin Imam `Ali Karamallahu Wajhahu.Tempat dan tarikh lahir

Beliau dilahirkan di kota Tonja ( bahagian negara Maroko ) pada akhir jumadil akhir tahun 1328 hijriyah bertepatan tahun 1910 miladiyah.
Perkembangan dan perjalanannya menuntut ilmu

Syeikh Abdullah dirawat dan dibesarkan oleh orang tuanya al-Allamah untuk Syeikh Sayyid Muhammad Shiddiq al-Ghumari dengan rawatan dan didikan yang ketat, dari kecilnya telah diisi dengan ilmu agama, beliau telah menghafal al-Qur`an dengan riwayat Warasy kemudian riwayat Hafsh, setelah beliau menghafal al-Qur`an selanjutnya beliau mencoba untuk menghafal matan – matan kitab, pada masa yang sangat singkat beliau telah berhasil menghafal matan Arba`in an-Nawawiyah, matan al-Jurumiyyah, matan Alfiyah ibnu Malik, Mukhtasor Syeikh Khalil, dan kebanyakkan hadits yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram.

Kemudian beliau membaca kitab Syarah al-Azhari `Ala al-Ajurumiyah kepada abangnya al-Hafizh Sayyid Ahmad bin Muhammad Shiddiq al-Ghumari dan pamannya ( saudara sebelah ibu ) Sayyid Ahmad bin Abdul Hafizh bin Ujaibah.

Kemudian beliau memulai perjalanannya ke kota Fas atas suruhan ayahnya untuk belajar di Universitas al-Qaruwein, di Universitas ini beliau belajar kitab syarah Alfiyah, Syarah ibnu `Aqil kepada Syeikh Muhammad al-Haj, dan banyak lagi buku pelajaran yang beliau baca di Universitas ini, pada masa ini beliau juga banyak berjumpa dengan para ulama besar, kemudian beliau kembali pulang ke kampung halamannya Tonja.

Pada tahun 1349 hijriyah bertepatan tahun 1930 miladiyah memulai perjalanan menuntut ilmu di negeri timur, Mesir adalah tanah dambaan beliau untuk belajar, negeri yang selalu menjadi wasiat ayahandanya, Di al-Azhar beliau menyibukkan diri untuk mempelajari seluruh ilmu yang belum pernah beliau pelajari, beliau membaca Syarah al-Mulawi `Ala Sulam, Hasyiyah as-Sobban kepada Syeikh Abdul Qadir al-Zantani ath-Tharublusi, beliau juga mengikuti pengajian Syeikh Muhammad Hasanain Makhluf al-`Adawi al-Maliki, Syeikh Hamid Jad, Syeikh Mahmud Imam Abdurrahman al-Mansuri al-Hanafi, Syeikh Muhammad Bakhit al-Muthi`i dan masih banyak lagi guru-guru yang beliau hadiri pengajiannya.
Guru-guru beliau :


1-Syeikh Sayyid Muhammad bin Shiddiq al-Ghumari.

2-al-Hafizh Syeikh Ahmad bin Muhammad Shiddiq al-ghumari.

3-Syeikh Muhammad bin al-Hajj al-Salami.

4-Syeikh Qadhi al-Abbas bin Abi Bakar.

5-Syeikh Sayyid Ahmad bin al-Jailani al-Amghari.

6-Syeikh Fathullah al-banani ar-Rubathi.

7-Syeikh Radhi as-Sanani asy-Syahir bil Hamsy.

8-Syeikh Abu Syita` bin al-Hasan as-Sonhaji.

9-Syeikh Muhammad as-Sonhaji.

10-Syeikh Sayyid Ahmad bin Toyyib al-Qadiri.

11-Syeikh Abdullah al-Fudhaili.

12-al-`Allamah Sayyid Abdurrahman bin al-Qursy al-Alawy.

1- Syarif al-Habib al-Muhaji.

2- Al-Muhaddits Abdul Hayy al-Kattani.

3- Al-Allamah al-Qadhi al-Husein al-Iraqi.

4- Al-Allamah Sayyid Muhammad al-Makki bin Muhammad al-Bathowari.

5- Sayyid al-Mahdi bin al-Arabi bin Hasyim al-Zarhuni.

6- Raja Idris bin Muhammad al-Mahdi as-Sanusi.

7- Al-Qadhi al-Musnid al-Kabir Abdul Hafizh bin Muhammad bin Abdul kabir al-Fasi.

8- Al-Allamah Abu al-Qasim bin Mas`ud ad-Dibagh.

9- Al-Muhaddits Sayyid Muhammad bin Idris al-Qadiri al-hasani al-Fasi.

10- Syeikh Tohir bin `Asyur at-Tunisi.

11- Syeikh Muhammad Bakhit al-Muthi`i.

12- Syeikh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Aziz bin Rafi` al-Huseini at-Tohtowy.

13- Syeikh Muhammad Imam bin Burhanuddin Ibrahim as-Saqqa.

14- Syeikh Muhammad bin Ibrahim al-Humaidi as-Samaluthi.

15- Syeikh Muhammad bin Muhammad bin Khalifah al-Azhari.

16- Syeikh Ahmad bin Muhammad bin Muhammad ad-Dalbasyani.

17- Syeikh Bahauddin Abu Nasr bin Abi al-Mahasin al-Qauqji.

18- Syeikh Muhammad al-Khidhr bin al-Hasan at-Tunisi.

19- Syeikh Abu al-Wafa` Khalil bin badar bin Musthafa al-Khalidi.

20- Syeikh Muhammad Diwidar al-Kafrawi at-Talawi.

21- Syeikh Toha bin Yusuf asy-Sya`bini.

22- Syeikh Abdul Majid bin Ibrahim bin Muhammad al-Lubban.

23- Syeikh Abdul Wasi` bin Yahya as-Son`ani.

24- Syeikh `Awidh bin Nashr al-Khaza`i.

25- Syeikh Muhsin bin Nasir Bahrabah al-Yamani.

26- Syeikh Abdul Ghani Thomum al-Hanafi.

27- Syeikh Muhammad bin Abdul Lathif Khudhair ad-Dimyati.

28- Syeikh Muhammad bin Muhammad Zabarah as-Son`ani al-Hasani.

29- Syeikh Mahmud bin Abdurraman al-Mansuri al-Hanafi.

30- Syeikh Muhammad Zahid bin al-Hasan al-Kautsari.

31- Syeikh Muhammad bin husein bin Muhammad Makhluf al-`Adawi.

32- Syeikh Abdul Majid as-Syarqawi.

33- Syeikh Muhammad `Ijjat.

34- Syeikh al-Muhaddits Umar Hamdan al-Mahrasi.

35- Syeikh al-Muhaddits Abdul Qadir bin taufiq asy-Syalabi.

36- Syeikh Muhammad al-Marzuqi bin Abdurrahman Abu al-Husein al-Makki.

37- Syeikh Soleh bin al-Fadhal at-Tunisi al-Madani.

38- Syeikh Abdul Baqi bin Mulla `Ali bin Mulla Muhammad al-Laknowi.

39- Syeikh Muhammad Sa`id bin Ahmad al-Fara ad-Damsyiqi.

40- Syeikh Badaruddin in Yusuf al-Hasani.

41- Syeikh Abdul Jalil bin Saliim al-Dzara ad-Damsyiqi.

42- Syeikh Muhammad Raghib bin Mahmud at-Thobagh al-Halabi.

43- Syeikh Yusuf bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani Syafi`i.

44- Syeikh`Atho` bin ibrahim bin Yasin al-Kasam ad-Damsyiqi.

45- Syaikhah Umu al-Banin Aminah binti Abdul Jalil bin Salim al-Dzara.

Diantara murid –murid beliau adalah :

1- Al-Muhaddits Abdul Aziz bin Muhammad Shiddiq al-Ghumari.

2- al-Allamah Ibrahim bin Muhammad Shiddiq al-Ghumari.

3- Al-Allamah al-Hasan bin Muhammad Shiddiq al-Ghumari.

4- Musnid al-`Ashri Muhammad Yasin bin Muhammad Isa al-Fadani.

5- Al-Muhaddits Syeikh Abdul fatah Abu Ghudah al-Halabi.

6- Syeikh Abdul Fatah Husein Rawa.

7- Syeikh Muhammad Zakiyuddin Ibrahim.

8- al-Muhaddits Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Makki al-Maliki.

9- Al-Musnid Sayyid Ibrahim bin Abdullah al-Ahsa`i.

10- Syeikh Ahmad bin Muhammad Nur Saif al-Mahiri al-maliki.

11- Syeikh Ahmad bin Ma`bid Abdul Karim al-Azhari al-Fayumi.

12- Syeikh Rif`at bin fauzi bin Abdul Muthalib al-Hanafi al-Tijani.

13- Syeikh Sa`ad bin Sa`ad Jawisy al-azhari.

14- Syeikh Muhammad Abdurrahim bin Jad Badaruddin al-Masri.

15- Al-Muhaddits Abdullah bin Abdul Qadir at-Talidi.

16- Al-Faqih Syeikh Ali bin Jum`ah bin Muhammad bin Abdul Wahab al-Azhari.

17- Al-Muhaddits Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Ba`its al-Kattani.

18- Syeikh Muhammad Sa`ad badran al-Qauqji al-Hanafi.

19- Syeikh Muhammad bin Muhammad bin Abdul Qadir `Awamah al-Halabi.

20- Syeikh Musthafa Abu Sulaiman an-Nadwi al-Mansuri.

21- Syeikh Yusri bin Rusydi bin Sayyid bin Jabar asy-Syafi`i ash-Shiddiqi.

22- Syeikh Yusuf bin Abdurrahman al-Mar`asyli al-Libnani.

23- Syeikh Ismail Utsman Zain al-yamani al-Makki.

24- Syeikh Majdi Makki al-Halabi.

25- Syeikh Khalid Abdul Karim Turkistani al-Makki.

26- Syeikh Ahmad Darwisy ash-Shiddiqi.

27- Al-Muhaddits Syeikh Mahmud Sa`id Mamduh.

28- Syeikh Ahmad bin Abdullah al-Hajjin.

29- Syeikh Ishom Anis al-Masri.

30- Syeikh Ahmad Muhammad al-Hafizh Tijani.

31- Syeikh Solahuddin at-Tijani.Syeikh Ismail Asyrof at-Tijani.

32- Musnid al-Muqri` Nabil bin Hasyim bin Abdullah Ghamri Aali Ba`alawi

Diantara hasil karangan beliau adalah :


1 – al-Ibtihaj bi Takhriji Ahaditsi al-minhaj li al-Baidhawi.

2 – Takhrij Ahadits Luma` Abi ishaq Asy-Syairazi.

3 – Aqidah Ahli Islam Fi Nuzuli Isa Alaihi As-Salam.

4 – Radul Muhkam al-Matin Al Kitab al-Qaul al-Mubin.

5 – Itihaf al-Adzkiya` Bi Jawazi at-Tawasul Bi Sayyidi al-Anbiya`.

6 – Al-Arba`una Haditsan al-Ghumariyyah Fi Syukri an-Ni`am.

7 – al-Arba`una haditsan ash-Shiddiqiyyah Fi Masa`ili Ijtima`iyyah.

8 – al-Istiqsha` Li Adillati Tahrimi al-Istimna`.

9 – Samiru ash-Shalihin.

10 – Husnu al-Bayan Fi Lailatu an-Nishfu Min asy-Sya`ban.

11 – Fadha`il al-Qur`an.

12 – Tasyyidul Mabani Lima Hawathu al-Ajurumiyyah Min al-Ma`ani.

13 – Fadha`il Ramadhan Wa Zakat al-Fitri.

14 – Qishash al-Anbiya`.

15 – Qurratul `Ain Bi Adillati Irsal an-Nabi Ila ats-Tsaqalain.

16 – Jawahirul Bayan Fi Tanasub Suwar al-Qur`an.

17 – Nihayatu al-`Amal Fi Syarhi Wa Tash-hihi Hadits `Ardhi al-A`mal.

18 – al-Hujaju al-Bayyinat Fi Itsbati al-Karamat.

19 – Mishbahu al-Zujajah Fi Shalati al-Hajah.

20 – Wadhihu al-Burhan `Ala Tahrimi al-Khamri Fi al-Qur`an.

21 – Dilalatu al-Qur`ani al-Mubin `Ala Anna an-Nabiyya Afdhalu al-Alamin.

22 – an-Nafhatu al-Ilahiyyah Fi Shalati Ala Khairi al-Bariyyah.

23 – Syarhu al-Irsyad Fi fiqhi al-Malikiyyah.

24 – I`lamu an-Nabil Bi Jawazi at-Taqbil.

25 – al-Fathu al-Mubin Bi Syarhi al-Kanzi ats-Tsamin.

26 – al-Qaulu al-Masmu` Fi Bayani al-Hajar al-Masyru`.

27 – ash-Shubhu as-Safir Fi Tahriri Shalati al-Musafir.

28 – ar-Ra`yu al-Qawim Fi Ujubi Itmam al-Musafir Khalfa al-Muqim.

29 – Khawathir Diniyyah.

30 – Tafsir al-Qur`an al-Karim.

31 – Itqanu ash-Shon`ah Fi Bayani Ma`na al-Bid`ah.

32 – Taudhihul Bayan Li Ushuli Tsawabi al-Qur`an.

33 – at-Tahqiqi al-Bahiri FI Makna al-Iman Billah Wa al-Yaumi al-Akhiri.

34 – Tanwiru al-Bashirah Bibayani `Alamati as-Sa`ati al-Kabirah.

35 – al-I`lam Bi Anna at-Tasauf Min Syari`ati al-Islam.


Masih banyak lagi hasil karangan beliau yang tidak kami sebutkan.

Beliau meninggal dunia pada tahun 1413 hijriyahRujukkan :

1 – Aqdu al-Jauhar : 1 / 1886. Terbitan Dar Makrifah Lubnan, karangan Doktor Yusuf al-Mar`asyli.


2 – al-Aswaru al-Masyrifah `Ala Masyikhati Wa Asanidi Shohibi Syeikh Makkah al-Mukarromah : 1 / 248, karangan Syeikh Sayyid Nabil bin Hasyim bin Abdullah Ghamri.Daya Ihsan
Hampir setahun rasanya lampu isyarat wujud di Kota Kaherah ini.

Walaupun sekejap hidup, sekejap buat-buat hidup, sekejap tak hidup-hidup, perkara peliknya ialah rakyat Mesir kebanyakannya berubah boleh mengikutnya tanpa perlukan polis yang ramai atau tak perlukan langsung polis untuk mengawal lalu lintas seperti sebelum ini.

Pelik. Tetapi itulah hebatnya 'daya ihsan'.

Jika ditanya kepada pemandu Arab kenapa mereka tidak melanggar lampu isyarat seperti sebelum ini, kata mereka,

"Kau nampak kamera di atas lampu isyarat itu? Sekali langgar, dapat tangkap, 550 genih saman akan dikenakan."

Apabila kita nampak ada yang memerhati, dan rasa diperhati, kita akan buat dengan bersungguh-sungguh dan tidak sanggup untuk melanggar yang ditegah.

Demikianlah 'daya ihsan'.

Syeikh Dr. Muhammad Said Ramadhan Al-Buuthi menyebutkan di awal kitab Syarah Hikam Ibnu Athaiyyah,

"Sekarang siapa yang tidak mengerti, bahawa IHSAN seperti yang diserukan oleh Rasullullah itu merupakan pintu kepada Islam. Bahkan itulah yang menghimpunkan antara iman dan Islam! Mungkinkah Islam itu tanpa IHSAN?..."َ قَالَ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاك

(Jibril 'alaihis salam) berkata, "Apakah ihsan itu?"

Nabi ﷺ menjawab: "Kamu menyembah Allah seolah-olah melihat-Nya dan jika kamu tidak melihat-Nya sesungguhnya Dia melihatmu".

[HR. Bukhari No. 48]'Kamera Allah' Di Mana-mana.


#CatatanMetropolitan

____
Muhd Iqbal Samsudin
El-Abbasiya, Cairo, Egypt
1405, 070117

Dua Kitab6.17 p.m.

Aku sudah lewat. Hampir 17 minit menunggu, bas tak kunjung tiba.

Nampak bas 1010, terus aku tahan dan tanya, "Moski?"

Pemandunya menggeleng dan menjerit, "Atabah!" sambil tangannya menyuruh aku naik.

Disebabkan sudah lewat aku naik juga.

Selepas bayar tambang terus aku duduk di belakang tempat duduk single seorang yang wajahnya seakan Melayu. Jarang jumpa Melayu di dalam bas di tempat aku ini.

Aku lihat di skrin hadapan ditulis 'Gamiah Al-Azhar'.

Terus aku tanya orang di hadapan aku, "Bas ni lalu Hussein tak ustaz?"

Dia toleh ke belakang.

Wajahnya blur. Namun dia cuba juga katakan sesuatu.

"Ana sa-anzil fil Abdou Basha." (Saya akan turun di Abdou Basha)

Jawabnya gagap-gagap dan bahasa Arab fus-ha.

Tahulah aku bahawa dia bukan seorang Melayu atau Indonesia. Dan mungkin masih baru di Mesir ini.

Aku minta maaf kepadanya dan mula berkenal-kenalan dengannya. Dia orang Thailand rupanya. Asal dari Bangkok.

Aku bertanya juga soalan tadi dalam bahasa Arab, dia menjawab dan aku angguk kepala tanda faham. Sebenarnya petua yang dia bagi itu menunjukkan dia masih lagi baru di sini, rupanya dia lagi noob dari aku. Haha. Tapi dia betul-betul bersungguh-sungguh mahu membantu.

Allah... Aku amat hargai jasanya. Doaku moga Allah permudahkan segala urusannya.

Sampai di Abdou Basha dia turun dan melambaikan tangan kepadaku.

Tenang.

Di Bab El-Sha'riyya jalan terlalu sesak. Jem. Arab Mesir sebut Zahmah Muuut.

Elok sampai di 'Atabah, tengok jam sudah agak lewat, dan masih tinggal sekitar 40 minit lagi untuk maktabah (kedai kitab) nak tutup. Tak mengapalah aku buat keputusan untuk solat dahulu di masjid kecil celahan gedung beli belah yang penuh hiruk pikuk.

Habis solat, terus berjalan ke tempat yang ingin dituju. Nak naik tremco macam tak berbaloi kerana tambangnya sekarang sudah dua genih! Walhal dekat saja.

Jalan punya jalan sambil menikmati kesibukan kota 'Atabah ini, sampai akhirnya tanpa sedar sudah sampai ke maktabah.

Gelap sudah rupanya. Tutup rapat pintunya.

Sedih betul hati. Luluh.

Lalu aku toleh ke belakang, dan berjalan berpatah balik.

Baru dua tiga langkah tiba-tiba ada bunyi orang minta tolong dari dalam maktabah.

"Tolong kami, tolong kami!"

Rupanya pintu maktabah itu tak boleh dibuka dari dalam dan ada orang terperangkap dalam maktabah itu.

Aku berseorangan di hadapan maktabah ketika itu.

Aku tolong sekadar termampu tapi malangnya tak terbuka juga pintu itu. Kemudian, datang lagi dua orang Arab tolong, berkali-kali mencuba akhirnya terbuka juga pintu itu.

Ketika terbuka pintu, aku terus menonong masuk dan minta izin untuk hanya beli dua kitab sahaja.

Dia mengadu yang dia sudah lewat dan mahu pulang, tetapi akhirnya dia beralah.

Aku cari cepat-cepat dua kitab yang aku mahu itu. Dapat dua kitab itu, terus aku pulang.

Sedih sedikit kerana harga kitab sudah melambung tinggi.

Namun tetap berbunga-bunga. Alhamdulilah.

Demikian jugalah hidup.

Ada masanya, kita dapati banyak jalan sudah tertutup, seakan tiada lagi harapan yang ada.

Dan kadang kita lupa siapa tuan empunya kepada jalan-jalan tersebut.

DIA empunya segala, DIA juga yang mampu bukakan pintu-pintu alternatif sebagai jalan keluar, pada waktu yang tak disangka-sangka.


Apa tawaran Tuhan?


وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

"...dan sesiapa yang bertaqwa kepada Allah (dengan mengerjakan suruhan-Nya dan meninggalkan larangan-Nya), nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar (dari segala perkara yang menyusahkannya)"

#CatatanMetropolitan

____
Muhd Iqbal Samsudin
El-Abbasiya, Cairo, Egypt.
050117
2301

Diri Tersudut

Hari itu engkau mesra
Engkau hulurkan senyum sebagai sapa
Engkau bermanis-manis kata
Aku membalas hulur senyummu, kerana aku yakin ada jujur di balik senyummu
Dan engkau mula bermadah-madah
Bilangmu mahu dibantu, kerana engkau perlukan sesuatu
Aku berikan tangan tanpa ragu, engkau sambut tanpa tunggu-tunggu
Aku senyum, riang dapat membantu.


Tak lama, engkau tiba-tiba menendang perutku
Tenggelam jatuh, terjelepuk
Hingga diriku tersudut
Kananku dinding, kiriku dinding
Engkau lemparkan bilah kata-kata
tajam tertojoh di dada kiriku, pedih menghiris
Aku takut, dinding pun tak sudi bantu
Engkau tikam aku dengan maki, berdas-das terkena di tengah dada. Kelat dan ketat dada.
Engkau berdekah bagai si gila, seronok membuat orang, dan kau lupa dunia ini umpama roda
Hari ini engkau berdekah menikam menganiaya, esok lusa, jika tidak engkau, pada keluarga kembali tercela.
Barangkali engkau lupa. Tidak di sini, pasti habuannya di sana.


Dan akhir,
diriku tersudut,
hampir mati.


Akan kujuang dengan doa,
akan kutikam dengan doa,
dan akan kuheret kau ke hadrat adil-Nya.


Aku belum mati.


_____
Muhd Iqbal Samsudin
El-Abbasiya, Cairo, Egypt
2042, 231216
Telingkah Orang Seni Sama Agamawan
[Telingkah Orang Seni Sama Agamawan]Dia, saya; di sebuah kedai buku.

Selalu, pada pertemuan tidak terjangka itu berlaku di kedai buku, kerana minat besar kami pada buku yang mempergabung semesta ilmu di dalamnya.

Kami ke rak yang sama.

Seni.


"Engkau minat seni?" Soal aku.


Dia tidak menjawab melainkan dengan membedil kembali dahiku dengan satu soalan, "Engkau tahu apa beza kayu dan manusia?"


"Tidak."


"Kayu itu simbolik kepada makhluk yang tidak punya aqal. Manusia itu manusia. Yang membezakan kedua-duanya, seni."


"Kenapa?" Geram mahu dapatkan penjelasan.


"Indahnya seni itu hanya boleh dihasilkan oleh makhluk yang punya aqal."


Aku angguk, sambil berkedip-kedip.

Kami sambung meneroka lebih dalam ke semesta samudera ilmu._____


Berabad lamanya si muslim berdarah seni bertarung dengan agamawan keras berpandang sempit.

Hingga akhirnya kita lihat berkubur bakat-bakat seni yang terpaksa akur dengan pandangan sempit yang tidak memerdekakan.

Hingga yang meminati seni banyak bertelingkah sana sini, bertelingkah dengan diri sendiri, kerana faham yang silap.

Walhal, Islam itu rahmat, Rasulullah itu rahmat, dan ALLAH pemberi rahmat. Namun pada sang agamawan dangkal akhirnya menyekat rahmat-rahmat itu, buat yang sudah mendekat, tidak mahu lagi dekat.

Islam itu rahmat yang memerdekan; dari segala perhambaan pada kebendaan dan keduniaan. Apabila gagal memerdekakan, mereka mengurung. Natijah kurungan mereka itu terhasil dari kebodohan yang tidak mahu diketahui dan diakui; menatijahkan fitnah buat Islam yang tidak meraikan seni yang fitrah.

Mana mungkin fitrah tidak boleh dirai jikalau agama Islam itu sendiri agama fitrah?

Lalu tatkala kita merasa masih dangkal, jangan cuba menumbuk cetek sejengkal, nanti yang dapat hanya percik air ke muka sendiri.

Diam, dan terus belajar.

Makin dalam kita belajar, makin luas dada kita, makin cetek dirasa ilmu, makin kurang kita mahu mempersalahkan, makin tiada yang ingin dibida'ahkan, makin tipis yang ingin diterkam haram.

Belajar dan jangan jemu memperdalam. Jika tidak, kita banyak menjahanam. Dan banyak menjahannamkan amal buat orang.

Tunduk, dan terus belajar.

Hingga nafas terakhir dijemput Izrael.Wallahua'lam


_____

Muhd Iqbal Samsudin
El-Abbasiya, Cairo, Egypt.
2235, 151216


Menjemput Rezeki
[Menjemput Rezeki VS Mencari Rezeki]Teringat satu sembang bual panjang dengan seorang Pak Cik yang datang melawat anaknya di sini beberapa minggu lepas.

Di hujung-hujung bual dia bercerita,


"Dulu pak cik kerja makan gaji di satu syarikat, bila dah naik pangkat, jadi banyak kerja dan banyak meeting yang perlu dikendali, balik rumah pun lewat.

Pak Cik rasa tak selesa, sebab solat Pak Cik jarang-jarang dapat di awal waktu. Asyik di tengah dan di hujung waktu saja. Hidup rasa kurang senang dan tenteram.

Lepas tu, Pak Cik tekad dan nekad untuk berhenti kerja. Pak Cik yakin yang rezeki tu bukan bos yang bagi, tapi Allah yang bagi, jadi Pak Cik berhenti terus."


Aku terpegun. Melihat Pak Cik itu yang berkobar bercerita, aku tidak mecelah, takut-takut mematahkan semangat dia.


Dia menyambung, "Pak Cik cuba berbagai-bagai jenis perniagaan. Ada yang untung ada yang lebur rugi. Biasalah adat berniaga, sementara modal PERCAYA dan AMANAH kita orang nak pegang, semua tu perlukan masa.

Dulu semasa makan gaji, gaji Pak Cik tak lebih sepuluh ribu. Sekarang, dah kerja sendiri lebih senang, solat pun dah boleh ditunai awal waktu, alhamdulillah berkat perniagaan yang Nabi kata sembilan per sepuluh daripada rezeki ni, Allah luaskan lebih rezeki Pak Cik, sebulan paling kurang belas-belas ribu juga Pak Cik dapat. Lepas tu dapat pulak jalan ke serata dunia, orang lain support, itu yang best!"


Tiba-tiba anak perempuannya masuk ke bilik, aku tersipu-sipu lalu minta izin daripada Pak Cik dan Mak Cik untuk keluar.


= = =

Ada beza, antara menjemput rezeki dan mencari rezeki.

Kita usaha, jaga hak Allah, insyaAllah Allah beri dengan apa yang kita tidak sangka-sangka.


Titis-tis yang kecil kadang lebih barakah dari simbah-simbahan yang besar.
[credit : intrawallpaper]
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا


"...dan sesiapa yang bertaqwa kepada Allah (dengan mengerjakan suruhan-Nya dan meninggalkan larangan-Nya), nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar (dari segala perkara yang menyusahkannya),

Serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya.

Dan (Ingatlah), sesiapa berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka Allah cukuplah baginya (untuk menolong dan menyelamatkannya).

Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendaki-Nya. Allah telahpun menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu."

[Surah At-Talaq 65 : Ayat 2 - 3]_____

Muhd Iqbal Samsudin
El-Abbasiya, Cairo, Egypt
2051, 151214


Barakah.
[credit : mahligai vitamin]

Yang Di Kiri Pun Tidak Tahu[Cerita Dari Masjid]Pada setiap hujung bulan Januari hingga pertengahan Februari, kami selalunya akan cuti musim sejuk.

Cuti musim sejuk tidaklah terlalu lama, hanya sekitar dua minggu sahaja. Dua minggu itu boleh jadi dua minggu bermakna atau dua minggu pejam celik pejam celik lena.

Tidak dapat tidak perlu rancang sebaik-baiknya.

Dan pada cuti musim sejuk kali ini, saya dan sahabat saya bercadang mahu pergi mengerjakan umrah di Mekah dan menziarahi Rasulullah sallallahu'alaihi wasallam di Madinah.

Agak tidak logik sebenarnya untuk kami ke sana, kerana duit biasiswa kami cukup-cukup makan sahaja memandangkan duit Malaysia jatuh dan ekonomi Mesir pun ikut turut teruk.

Kalau kami memilih untuk pergi umrah juga ketika itu, bermakna kami juga buat keputusan untuk ikat perut dan cari duit sendiri selepas itu, untuk makan dan untuk urusan hidup yang lain, sekitar lima bulan yang masih berbaki.

Fikir punya fikir, saya dan sahabat saya nekad. Kami benar-benar membulat tekad. Apa pun yang akan terjadi, kami akan tetap pergi, biiznillah!

Yang ada di hati kami hanya yakin pada Allah, kerana DIA yang memberikan rezeki; bukan duit, bukan biasiswa.

Maka pada bulan Disember, setelah duit biasiswa masuk, saya gunakan hampir habis semuanya untuk kos ke sana; Haramain.

Bohonglah jikalau insan lemah seperti saya ini tidak ada langsung kerisauan. Walaupun saya pernah hidup setahun tanpa biasiswa sebelum ini, ada juga sekelumit risau tak terundang datang mencuit.

Malam itu saya ke masjid berdekatan rumah sewa saya untuk mengerjakan solat maghrib. Usai solat, saya duduk-duduk berteleku sambil melakukan apa-apa yang patut.

Bingung juga memikirkan yang saya perlu kerja kuat lagi lima bulan untuk hari mendatang kerana duit sudah habis. Sudahlah tahun lalu setahun saya berhempas pulas berniaga dan belajar, nampaknya Allah jodohkan saya untuk berniaga lagi lima bulan. Pasti ALLAH mahu ajar sesuatu yang lain lagi, fikir saya.

Tengah saya duduk-duduk, tiba-tiba bahu saya dicuit.

Mulanya saya ingat ada kanak-kanak yang ingin bercanda main, rupanya saya tersilap.

Apabila saya pusingkan badan, saya lihat ada seorang lelaki yang memakai blazer coklat dan berbadan besar saiz biasa Arab. Kemudian dia menghulurkan tangan untuk bersalam.

Saya pun lemparkan senyuman lalu menyambut tangannya untuk bersalam. Saya gembira. Selalunya, saya yang mulakan dulu untuk bersalam dengan bangsa Arab di sini, tetapi kali ini terbalik, dia yang mulakan dahulu.

Romannya juga turut mekar menyimpul senyum. Tetapi nampak mahu cepat-cepat dan kalut untuk meninggalkan masjid.

Saya terkejut.

Salam saya dan dia rupanya 'salam berisi'.

Telapak tangannya laju menempelkan sesuatu ke telapak tangan saya.

Selesai salam saya lihat apa isi salam tadi.

Sekali lagi saya terkejut, rupanya itu sejumlah wang yang agak besar!

Apabila saya ingin mengejar dan mengucapkan terima kasih, ternyata dia lebih laju daripada saya.

Hilang. Dia hilang dalam sekelip mata. Walhal masjid itu besar!

Allahu Allah.

Kelu sungguh lidah dan kelaku. Tidak tahu untuk berkata apa-apa selain mengucapkan syukur pada ALLAH Jalla wa 'Ala.

Rasa bagaikan mimpi.

Menjerit-jerit di dalam hati, 'ALLAH mendengar rintih aku! ALLAH mendengar rintih aku!'

Terpuji sungguh akhlak dia. Mahu memberi dalam keadaan paling ikhlas di mata ALLAH.

Hingga barangkali, tangan di sebelah kirinya pun tidak tahu.

Terima kasih Ya Rahman!
Terima kasih duhai hamba kepada ar-Rahman!

Adakalanya kebaikan diperlakukan kepada kita, menjadi contoh, dan ikutan petunjuk untuk kita juga turut berbuat seperti itu. Ia mula tumbuh untuk menginspirasikan diri!

'Kalau aku ada duit lebih, aku juga ingin jadi sepertinya!' Azam hati.

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا


"...dan sesiapa yang bertaqwa kepada Allah (dengan mengerjakan suruhan-Nya dan meninggalkan larangan-Nya), nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar (dari segala perkara yang menyusahkannya),

Serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya.

Dan (Ingatlah), sesiapa berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka Allah cukuplah baginya (untuk menolong dan menyelamatkannya).

Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendaki-Nya. Allah telahpun menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu."

[Surah At-Talaq 65 : Ayat 2 - 3]Tangan yang di atas, lebih besar baiknya dari yang di bawah.
[credit : misteraans]
_____

Muhd Iqbal Samsudin
El-Abbasiya, Cairo, Egypt.
2327, 170116


Doktor Yang al-Hakīm
[Doktor Yang al-Hakīm]Selepas dua minggu sesi introduction bagi subjek tahun lima; Internal Medicine dan Paediatrics, grup kami memulakan round pertama dengan round Physical Medicine, manakala grup yang satu lagi memulakan round mereka dengan round Geriatrics.

Untuk round Physical Medicine ini, saya paling mengenang pesanan daripada seorang doktor kami, Dr. Sahar Fathi. Dia nampak masih muda namun sudah pun menjadi doktor pakar. Dan dia menceritakan yang dia mula belajar di fakulti perubatan pada usia 15 tahun. Wow! Saya syak beliau seorang genius, lalu dibenarkan masuk awal ke fakulti perubatan.

Memandangkan dia mengajar tajuk 'Electrotherapy' yang agak berat dan susah, juga hari sudah tengah hari, kelihatan ramai yang sudah mula mengantuk.

Lalu dia mula bercerita dan memberi nasihat.

Kata awalnya buat saya celik mata seluas-luasnya.

"Saya lebih suka jika gelaran doktor itu diganti dengan al-Hakīm. Kerana doktor itu seharusnya bersifat al-Hakīm; bijaksana dan berhikmah."

Dia menasihati kami agar memperbanyak pengetahuan am selain dari ilmu perubatan sahaja, dengan meluaskan radius bacaan merentasi bidang.

Kemudian dia bercerit berkenaan pengalamannya menjadi pelajar medik dahulu, dalam umurnya yang masih muda dari orang lain. Dia banyak menegaskan untuk meninggikan rasa ingin tahu kerana baginya, rasa itulah yang buat dia tidak jemu-jemu menuntut ilmu dan tidak putus semangat menimba pengalaman di hospital.

Dia juga mengingatkan dan menekankan kepada kami tentang pesakit. Pada setiap pesakit yang kita rawat, penyakit mungkin sama, tetapi setiap pesakit itu berbeza. Keadaan setiap pesakit itu berbeza dan management juga akan turut jadi berbeza, kerana sebagai seorang doktor yang al-Hakīm, kita seharusnya menimbang tara semua aspek untuk mendiagnosis dan merawat pesakit."You can have knowledge but knowing how to apply the knowledge is the wisdom. That’s the hikmah -- and that’s the difference between those who might know the hukam of Allah as a text -- and those who know when the hukam of Allah is applicable. That’s wisdom -- and this is how the Prophet ﷺ was constantly teaching his sahabah."

- Shaykh Hamza YusufApabila doktor menyebut tentang 'Menjadi doktor yang al-Hakīm, saya teringatkan pesanan-pesanan daripada Syeikh Dr. Yusri Jabr Al-Hasani, guru kami yang merupakan seorang muhaddith dan doktor pakar. Pesanan ini dinukil dan dikongsikan oleh senior saya, Dr. Ahmad Nazmi beberapa tahun yang lalu, namun hingga kini pesanan ini masih relevan serta sangatlah penting untuk difahami dan diamalkan. (Saya edit sedikit agar lebih mudah dibaca dan difahami)


______


"Jadilah Doktor yang Hakeem...Janganlah Engkau Jadi Doktor Mekanik..."
~ Syeikh Dr Yusri Jabr Al-Hasani

5th April 2013, Jumaat, 6.30am, Dars Sunan Ibnu Majah, Masjid Al-Asyraf,Muqattam
Bab Tibb (Kedoktoran).


Al-Fadhilatus Syeikh Yusri berpesan kepada kita semua pelajar-pelajar medik, dentist, pharmacy...akan prinsip sebagai Pegawai Perubatan semasa :


1- Hendaklah engkau meletakkan tugas kamu sebagai perawat kerana Allah dan untuk berkhidmat, jika engkau letakkan hadafmu untuk dunia dan wang SEMATA-MATA, maka akan tertanggal sifat IKHLAS dalam diri kamu.

Syeikh berkata : prinsip diriku, aku akan ambil bayaran apa yang perlu, jika pesakit tidak mampu, aku akan sedeqahkan khidmatku untuknya.2- Doktor dan NASIHAT (consultation) sesekali tidak boleh dipisahkan, engkau adalah perawat bukan sahaja pada tubuhnya, tetapi juga pada ROHANINYA, sesungguhnya nasihatmu tidak ternilai dengan wang, jika engkau letakkan harga pada nasihatmu sehingga membebankan mereka, maka hilanglah keberkatan pada nasihatmu itu.3- Jadilah seorang doktor yang Hakeem, kerana jika engkau jadi doktor yang Hakeem, engkau tidak akan menzalimi pesakitmu, jika engkau menzalimi pesakitmu, adalah kelayakkanmu untuk menjadi doktor MEKANIK, bukan merawat tubuh insan, tetapi seperti merawat kereta yang rosak!"Syeikh, bagaimana untuk aku jadi seorang Doktor yang Hakeem?"

Syeikh menjawab dengan mudah, "Engkau tidak akan dapat jadi doktor yang hakeem dari buku, engkau perlu amalkan ilmumu dan istiqomah (practice makes perfect). Jika kau belajar pada suatu penyakit, maka engkau akan menghafal management penyakit itu. Jika di dalam imtihan, engkau akan berjaya, tetapi jika untuk pesakit, engkau akan gagal, di mana silapnya? kerana satu management, ENGKAU TIDAK APPLY UNTUK SEMUA PESAKIT, TETAPI ENGKAU PERLU SESUAIKAN MANAGEMENT PENYAKIT ITU MENGIKUT KEADAAN PESAKIT, kerana setiap pesakit, keadaannya berbeza-beza.


# You Need to Tailor Your Treatment According to Your Patient's Condition


* Begitu juga prinsip dalam menasihati orang lain, kita perlu memberi nasihat mengikut keadaan mad'u kita.

* Jika kita tidak betul-betul kompeten, maka kita akan membazirkan wang pesakit dan wang kerajaan untuk investigation(uji kaji yang diperlukan untuk mendiagnosis penyakit) yang tidak perlu, kita akan pescribe ubat yang tidak sesuai dgn pesakit sehingga pesakit jadi lebih teruk dari sebelum dia ambil ubat (penuh dengan side effect).

"Kita bukan jadi doktor yang MENG-ISLAH, tetapi kita akan jadi doktor yang MEMUSNAHKAN hidup orang lain..."Take home message pelajar perubatan :

SEMUANYA BERMULA DARI TITIK "KEMALASAN".

DENGAN KESIBUKKAN YANG DIBUAT-BUAT.

HIDUP AKAN PENUH DENGAN ALASAN.

SEHINGGA MENGORBANKAN JIHAD ILMU YANG JADI TUNTUTAN.

TABIK DADA INGIN MENGISLAH, RUPANYA JADI PEMUSNAH MASA DEPAN INSAN.

JAWABLAH NANTI DIHADAPAN RABBUR RAHMAN!


Sama-sana kita islah diri kita, adik-adik Ain Shams, ingat pesan ini, kalaulah nasihat ini dibuang, amat rugilah kita. :-(
_____


Moga pada perkongsian kecil ini, ada manfaat yang dapat diambil dan diamalkan.

Wallahua'lam


_______

Muhd Iqbal Samsudin
El-Abbasiya, Cairo, Egypt.
2147, 141016

Misi Man Qash-sha[Cerita Dari Pasar]

Hari ini selepas zohor terus saya ke pasar, asalnya cadang nak tengok-tengok dan pantau-pantau harga saja, tetapi berubah matlamat setelah memasuki pasar.

Memang memeranjatkan juga harga-harga barang hari ini. Bawang merahlah yang paling ketara naiknya, memang merunsingkan juga. Tetapi perkara yang bagus sedikit di Mesir ini, harga barang basah mereka kalau naik, boleh turun semula, kalau di Malaysia payahlah nak turun kalau dah naik.

Tengah berjalan-jalan, teringin pula nak beli sotong dan ayam.

Cuma yang jual sotong ('Kalimari' dalam bahasa arabnya) dan ayam ini selalu menipu semasa menjual, terutamanya buat pelanggan orang luar semacam kami.

Cara menipu mereka ada berbagai-bagai cara.

Ada yang menipu dalam timbangan; cakap harga sekilo sekian-sekian, bila timbang mereka set pada penimbang digital itu harga yang lebih tinggi, kalau tidak diperhatikan dan pantau betul-betul, habislah kena tipu.

Dan ada juga yang tidak bagi pilih, lalu dia campurkan yang elok dan tak elok. Yang elok diletak bahagian atas dan di tunjuk kepada kita buktikan yang dia letak barang yang bagus-bagus, kemudian semasa menimbang mereka akan kutip yang elok-elok tadi letak balik di bawah, yang tersisa kepada kita hanya yang buruk-buruk. Bila balik rumah baru perasan lalu menangis di bucu dapur.

Dengan menempuh semua perkara ini, barulah kita sedar mengapa ALLAH turunkan ayat-ayat al-Quran untuk menegur dan mencela peniaga-peniaga yang tidak jujur.

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ

"Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang (dalam timbangan dan sukatan!)"
 [Surah al-Muthaffifin 83 : Ayat 1]

Jadi hari ini, saya berhajat membeli sambil beri sedikit peringatan. Sebab geram sangat dengan mereka ni, tak habis-habis pijak kepala insan-insan lemah macam kami. Selagi tidak ditegakkn hak, selagi itulah bersedap-sedap memijak kepala orang.

Misi - "Man Qash-sha Falaisa Minni".

Semasa membeli saya perhatikan betul-betul (mereka masih tidak benarkan memilih sendiri) dan beri amaran kepada mereka dengan membacakan potongan hadith ini, kebanyakan mereka hafal, tetapi sekadar di mulut, tidak sampai kepada amal.

Barangkali mereka leka dengan untung dunia, selagi kita mampu tegur, tegurlah, agar sampai peringatan ini kepada mereka.

Natijahnya alhamdulillah mereka berlaku jujur dalam berurus niaga dengan saya. Saya harap bukan dengan saya sahaja, tetapi dengan insan-insan lain juga.

Puas hati sedikit membeli hari ini.

_____

ِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

Daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah melewati setumpuk makanan, lalu Baginda memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan Baginda menyentuh sesuatu yang basah, maka Baginda pun bertanya, "Apa ini wahai pemilik makanan?"

Sang pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah."

Baginda bersabda, "Mengapa kamu tidak meletakkannya di bahagian atas makanan agar manusia(orang lain) dapat melihatnya. Barangsiapa menipu maka dia bukan daripada golongan kami."

[Hadith Riwayat Muslim : No. 147]

#CatatanMetropolitan